top of page

O NÁS

Pravé studium Bible je o jejím pečlivém zkoumání. O tom, co nás Bible učí. Chceme vykládat to, co Bůh chce, abychom věděli.
Ne to, co učí náboženství. Bůh chce, abychom Mu rozuměli.

Náš přístup ke studiu Bible je systematický a logický. Ve zkratce: jsme čestní, upřímní a vykládáme Bibli v kontextu s celkovým Slovem Boha. Ne bez kontextu.

Otázky jsou vždy vítány a diskuse je podporována. Nebojte se nás zeptat!

Jsme skupina věřících, kteří se pravidelně scházejí s cílem oslavovat Boha tím, že poznáváme Krista a dáváme ho poznat ostatním.

Chápeme, že víra v Boha je obvykle vnímána hloupě. Také víme, že náboženství je často spojováno s bigotním a pokryteckým křesťanstvím. Náboženství a „křesťanství“ byly dříve užívány jako nástroj násilí, ponižování a manipulace s lidmi. Pravé křesťanství, založené na Bibli, nepodporuje takové jednání. Křesťanství založené na pravém výkladu Bible nás učí vidět druhé lépe, než vidíme sebe a žít v míru s těmi, kteří jsou kolem nás.

Pravé křesťanství pramení v pravdě, že Ježíš, syn Boží, přišel na tuto zemi ve formě člověka. Žil perfektně počestný život na této zemi a zemřel na kříži, aby zaplatil za nespočetné hříchy spáchané lidmi. Po třech dnech vstal Ježíš z mrtvých, vidělo ho mnoho svědků a je živoucím důkazem, že jeho smrt na kříži byla přijata Bohem. Fakt, že Otec přijal tuto právoplatnou platbu za hříchy a zlo znamená, že všichni, kteří věří v Ježíše, jsou také přijímáni Otcem.

 

Nevěříme v Boha, abychom Jím byli přijati a měli mír. Následujeme Boha a máme pravý mír a radost ze života, protože nás přijal v počestnosti Ježíše Krista.

 

Pokud Vás zajímá Bible nebo už máte ke Kristovi vztah, zveme Vás, abyste se k nám přidali na týdenní studium Bible.

bottom of page